Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer

A cégbíróságok a 2006. évi V. törvény 117. §-a valamint a kapcsolódó 24/2006. (V.18.) IM rendelet 10/C-F. §-ának megfelelően a cégek kényszertörlési eljárása során elektronikus úton vagyonfelmérést végeznek. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (Cégszolgálat) létrehozta a Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszert (CEVR).
Az informatikai rendszer elsődleges célja, hogy a megkeresés útján adatot szolgáltató szervezetek a kényszertörlési eljárások során az egyes cégbíróságok számára elektronikus okirati formában legyenek képesek a kívánt információt átadni. Az üzenetközvetítő rendszerben az elektronikus okiratok hitelességét a 2001. évi XXXV. törvény (továbbiakban: Eat.) szerinti elektronikus aláírás és időbélyeg biztosítja, bizalmasságukat pedig a felek részére történő tanúsítvány alapú titkosítás valósítja meg. A kézbesítési rendszer megfelel a 2013. december 17-án módosított, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (továbbiakban: Ctv.) foglalt követelményeknek.

A Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer (CEVR) 2014. július 1-től éles üzemmódban működik.


Regisztráció

A rendszerhez való hozzáférés egy regisztrációs folyamat lefolytatása után lehetséges.
A regisztrációt kezdeményezni a Regisztrációs lap kitöltésével lehet, amelyet a Cégszolgálat részére (1357 Budapest, Pf.: 2.) 1 eredeti példányban kell megküldeni.
A megadott adatok alapján a szervezetek elsőként a teszt rendszerbe kerülnek felvételre.
Az éles rendszerbe történő felvétel feltétele az adott szervezet által a teszt szerveren egy hibátlan üzenetküldési folyamat bemutatása.
A rendszer használatának szabályait a Felhasználási feltételek tartalmazza.


Rendszer specifikáció

A Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszerben a kommunikáció a CEVR szerveren keresztül zajlik, a szerver a szolgáltatásait a specifikációban rögzített módon nyújtja.


A rendszer által továbbított üzenetek

A Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszerben kizárólag a megadott sémának megfelelő, XML formátumú vagyonfelmérési űrlapok küldhetőek.

A sémadefiníciós állomány (XSD) v1.2-es verziója innen letölthető.

Minta XML-ek itt elérhetőek: minta kérdés, minta válasz.

ÚJ! Gyakran Ismételt Kérdések és válaszok a vagyonfelmérés XML kitöltésével és értelmezésével kapcsolatban letölthető innen.


A rendszerben használható tanúsítványok

Felhívjuk figyelmét, hogy a CEVR rendszerben minden felhasználóhoz meg kell adni a használni kívánt tanúsítványokat (aláírói, titkosító és autentikációs). Az éles rendszerben legalább fokozott biztonságú tanúsítványok használata kötelező, illetve mindhárom tanúsítványban szerepelnie kell a tulajdonos adatai között (Subject DN) a SERIALNUMBER mezőben a tulajdonos globálisan egyedi azonosítójának, amelyet az adott hitelesítés szolgáltató osztott ki számára. Az egy felhasználóhoz rendelt tanúsítványok esetében ezeknek egyezniük kell. Amennyiben a Microsec bocsátotta ki Önök számára a tanúsítványokat, akkor azok biztosan ilyenek (de más szolgáltatótól is igényelhető ilyen tanúsítvány).

pl. "Tesztelő Péterke" tanúsítványában a Tulajdonos adatai (Subject DN):
SERIALNUMBER = 1.3.6.1.4.1.21528.2.2.99.761
E = info@e-szigno.hu
CN = ifj. Tesztelő Péterke
O = Microsec zrt.
L = Budapest
C = HU


A CEVR-ben elfogadható szolgáltatói tanúsítványok listája

A CEVR rendszerben csak olyan tanúsítványok használhatóak, amelyek visszavezethetőek valamely, a Cégszolgálat által elfogadott listán szereplő szolgáltatói tanúsítványra. Az elfogadott szolgáltatói tanúsítványok listája a következő címen érhető el: https://cevr.e-cegjegyzek.hu/truststore/


A CEVR rendszerhez való csatlakozás technikai feltételei

A CEVR rendszerben elektronikusan aláírt, titkosított és tértivevényezett küldemények kerülnek továbbításra. Ahhoz, hogy egy fél részt tudjon venni az elektronikus kommunikációban, szükség van egy olyan szoftverre, amely segítségével a szükséges feladatokat el tudja végezni. Természetesen szükség van aláíró, titkosító és autentikációs tanúsítványra, valamint minősített időbélyeg szolgáltatás előfizetésre is.

A rendszer által továbbított üzeneteknek meg kell felelniük a megadott formátumnak. Eszerint az üzenetek az adott séma (XSD) szerinti XML állományok lehetnek, amelyek alkalmasak az automatizmus által történő feldolgozásra. Így a kapcsolódó fél által alkalmazott szoftvernek alkalmasnak kell lennie az XML üzenetek előállítására és feldolgozására.


A rendszerhez történő csatlakozás, technikai segítség, CEVR teszt rendszer

A rendszerhez való csatlakozás műszakilag többféleképpen is megvalósítható. Várhatóan nagy üzenetforgalom esetében érdemes a szervezet ügyviteli rendszeréhez integrált automatizált megoldást alkalmazni, míg várhatóan alacsony üzenetszám esetében megfelelő lehet egy ügyintéző közreműködését igénylő kliens alkalmazás is.

A rendszerhez történő kapcsolódáshoz technikai segítség igényelhető a cégnyilvántartás informatikai rendszerének üzemeltetőjétől.

A CEVR teszt rendszer célja, hogy a csatlakozó felek ennek segítségével teszteljék ki saját alkalmazásaikat.
Az éles rendszerbe történő felvétel feltétele az adott szervezet által a teszt szerveren egy hibátlan üzenetküldési folyamat bemutatása.
A teszt rendszerben egy Teszt Automata szervezeteivel történő kommunikációban tesztelhető a teljes küldési folyamat.
A Teszt Automata elérhetősége: https://cevr-teszt.e-cegjegyzek.hu/cevr-automata/ (az oldal csak regisztrált felek számára elérhető).

Amennyiben saját fejlesztésű szoftverrel kapcsolódnak a rendszerhez, szükséges ismerniük a CEVR szerver kommunikációs interfészének leírását.


Bővebb információ a sales@microsec.hu illetve a cegszolgalat@im.gov.hu címen.